ETOS REPUBLIKAŃSKI LITERATURY POLSKIEJ.
prof. Krzysztof Koehler


ETOS ROMANTYCZNY LITERATURY POLSKIEJ.
dr Paweł Rojek


ETOS CHRZEŚCIJAŃSKI LITERATURY POLSKIEJ.


LITERATURA POLSKA 1918-1989.
prof. Maciej Urbanowski


LITERATURA ŻYDOWSKA W RZECZYPOSPOLITEJ.

dr hab. Ireneusz Piekarski