WITOLD GOMBROWICZ


Witold Gombrowicz, a raczej Witold Marian Gombrowicz herbu Kościesza to postać nietuzinkowa.

Jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku, którego twórczość cechuje głęboka analiza psychologiczna człowieka jako uwikłanego w spuściznę kultury i w innych ludzi, analiza tożsamości jednostki w interakcji z innymi, problemu niedojrzałości i młodości, ról klasowych, a także poczucie absurdu, obrazoburstwo względem przyjmowanych przez społeczeństwo tradycyjnych wartości, antynacjonalizm i krytyka romantyzmu.